De vier schijntegenstellingen

Ik weet niet of deze lijst uitputtend is, maar het is opvallend dat ik in de blog over het perspectief vier verschillende tegenstellingen gebruikte. Dit waren de tegenstellingen:

  • het regent of het regent niet, wat te herleiden is tot het regent of het is droog
  • zwart of wit
  • alles wat is, is of in zichzelf of in wat anders
  • behoort de verzameling, die alles bevat wat zichzelf niet bevat, tot zichzelf of niet?

In logica kunnen deze vier soorten tegenstellingen elk herleid worden tot de volgende structuur:

  • a of b
  • (a en niet b) of (niet a en b)
  • in a of in b
  • a of niet a.

Deze vormen van logica zijn niet af te leiden uit de zinnen zelf, daar is interpretatie van de zinnen voor nodig om hiertoe te kunnen komen. Op zich is dat niet verwonderlijk, daar logica zelf buiten elke realiteit bestaat. Het is een eigen universum dat parallel aan de werkelijkheid loopt en ongeacht wat daarin gebeurt aan haar eigen wetten voldoet. Het is te vergelijken met priemgetallen. Deze reeks getallen is altijd hetzelfde ongeacht het systeem waarmee je het beschrijft.

De enige tegenstelling in taal, die de structuur van een tegenstelling in logica bleek te hebben, was de paradox van Russell. Laat dat nou net de enige zijn, die niet als correcte tegenstelling gezien wordt. Grappig.