Stirner - Overzicht

Max Stirner was een bekende van Karl Marx en Friedrich Engels. Ze verkeerden een tijd in dezelfde kringen. Zij behoorden tot een groep 'der Freien'. Dat was een groep intellectuelen die met elkaar over vele onderwerpen debatteerden. Ze hadden niet per se eenzelfde of vergelijkbare mening. Het enige dat hen waarschijnlijk bond, was dat ze geïnspireerd waren door Hegel. In tegenstelling tot de Oude Hegelianen, die de filosofie van Hegel ongewijzigd wilden laten, waren zij bereid om de filosofie van Hegel te wijzigen.

Hij wordt gezien als de grondlegger van het individuele anarchisme. Zijn grote werk is het boek 'Het eigene en het eigendom', dat ik hier ga bespreken. Hij is op vijftigjarige leeftijd in armoede gestorven.